Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia użytkownikom naszych usług online charakter, zakres i cel gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez odpowiedzialnego dostawcę usług na tej stronie internetowej, firmę MiGFlug GmbH.

I. Funkcjonariusz ds. ochrony danych

Odpowiedzialny w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest
Philipp Schaer
MiGFlug GmbH
Gruengasse 19
CH-8004 Zurych, Szwajcaria
Telefon +41 (0)44 500 50 10
Email: info@migflug.com
Impressum: https://migflug.com/imprint/

II. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 szwajcarskiej konstytucji federalnej i przepisów Konfederacji dotyczących ochrony danych (ustawa o ochronie danych, DSG) każda osoba ma prawo do ochrony swojej prywatności i ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem swoich danych osobowych.
Dane są traktowane jako ściśle poufne i chronione w ramach wymogów prawnych.

III. Dane dostępowe / Rejestry serwerowe

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach rejestru serwerów, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to pliki:
– Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
– używany system operacyjny
– Adres URL odsyłacza
– Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp do danych.
– Czas żądania serwera
– Adres IP
Jest to tylko informacja, która nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby. MiGFlug GmbH wykorzystuje dane logowania wyłącznie do celów statystycznych w celu oceny działania, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty.
MiGFlug GmbH zastrzega sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeśli ujawnią się konkretne oznaki nielegalnego użytkowania.

IV. Szyfrowanie SSL

Ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak prośby wysyłane do MiGFlug GmbH jako operatora strony. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, przekazywane nam dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

V. Dane osobowe

Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej “osobą, której dane dotyczą”); za możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę fizyczną, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online lub do jednej lub więcej cech szczególnych, które stanowią wyraz fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
Dane osobowe będą gromadzone, wykorzystywane i przekazywane przez MiGFlug GmbH tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy osoby zainteresowane wyrażą na to zgodę.

VI. Kontakt z MiGFlug

W przypadku kontaktu z MiGFlug GmbH poprzez formularz kontaktowy lub e-mail, dane użytkownika są przechowywane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku pojawienia się dalszych pytań.
Przetwarzanie danych kontaktowych odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie e-mail do MiGFlug GmbH. Zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzanych do momentu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.
Podane przez Państwa dane kontaktowe pozostają w MiGFlug GmbH do czasu, gdy zwrócą się Państwo do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych MiGFlug GmbH o ich usunięcie, cofnięcie zgody na przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przetwarzania Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów przechowywania danych – pozostają zastrzeżone.

VII. Komentarze i uwagi

W przypadku pozostawienia przez użytkowników komentarzy na blogu lub innych wpisów, ich adresy IP są zapisywane. Odbywa się to dla bezpieczeństwa MiGFlug GmbH. Jeśli ktoś pisze nielegalne treści w komentarzach i wypowiedziach (obraza, zakazana propaganda polityczna itp.). W takim przypadku MiGFlug GmbH może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za komentarz lub wkład, nawet jeśli został on stworzony przez użytkowników. W związku z tym istnieje interes w tożsamości autora.
Komentarze są przechowywane na podstawie Państwa zgody. Zgodę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczające jest powiadomienie drogą elektroniczną inspektora ochrony danych osobowych MiGFlug GmbH. Rezygnacja nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

VIII. Stosowanie plików cookies

Cookies to małe pliki, które umożliwiają przechowywanie określonych informacji dotyczących urządzenia (np. adres IP, system operacyjny itp.) na urządzeniu dostępowym użytkownika (komputer, smartfon itp.). Z jednej strony służą one łatwości obsługi stron internetowych, a tym samym użytkowników (np. przechowywanie danych logowania). Z drugiej strony służą one do rejestrowania danych statystycznych dotyczących korzystania z witryny internetowej i analizy ich w celu ulepszenia oferty.
Użytkownicy mogą wpływać na korzystanie z plików cookie. Większość przeglądarek posiada opcję, która ogranicza lub całkowicie uniemożliwia przechowywanie plików cookie. Zwraca się jednak uwagę, że korzystanie, a w szczególności komfort użytkowania są ograniczone bez plików cookie.
Można zarządzać wieloma plikami cookie z reklamami internetowymi od firm za pośrednictwem strony internetowej USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.
Pliki cookie, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, których Państwo sobie życzą (np. funkcja koszyka), są przechowywane. MiGFlug GmbH ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie dla technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Leży to zatem również w interesie użytkownika. O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych) są przechowywane, to są one oddzielnie rozpatrywane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

IX. Integracja usług i treści stron trzecich

W ramach oferty online MiGFlug GmbH, treści stron trzecich, takie jak filmy wideo z YouTube, materiały map z Google Maps, czcionki z Google Fonts, ikony z Font Awesome, kanały RSS lub grafiki z innych stron internetowych zostaną zintegrowane. Oznacza to zawsze, że dostawcy tych treści (dalej zwani “dostawcami zewnętrznymi”) odbierają adres IP użytkowników. Bez adresu IP nie byliby oni w stanie przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika.

X. Newsletter

Za Państwa zgodą mogą Państwo zapisać się do newslettera, za pomocą którego MiGFlug GmbH informuje Państwa o aktualnych, interesujących ofertach.
Aby zapisać się do newslettera, stosujemy tzw. procedurę podwójnej zgody. Oznacza to, że po rejestracji wyślemy Państwu e-mail na podany adres e-mail, w którym prosimy o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać biuletyn. Jeśli nie potwierdzisz rejestracji w ciągu 24 godzin, Twoje dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca. Ponadto przechowujemy adresy IP, które Państwo używają oraz daty rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udowodnienie rejestracji i, w razie potrzeby, wyjaśnienie ewentualnego nadużycia danych osobowych.

Twój adres e-mail jest jedyną obowiązkową informacją do wysyłania biuletynu informacyjnego. Podanie dalszych, oddzielnie oznaczonych danych jest dobrowolne i jest wykorzystywane w celu zwrócenia się do Państwa osobiście. Po Państwa potwierdzeniu zapisujemy Państwa adres e-mail w celu wysłania Państwu biuletynu informacyjnego.

Zgodę na otrzymywanie biuletynu można w każdej chwili odwołać i zrezygnować z subskrypcji biuletynu. Rezygnację można zgłosić klikając na link podany w każdym newsletterze e-mail, korzystając z tego formularza na stronie internetowej, pocztą elektroniczną lub wysyłając wiadomość do urzędnika ds. ochrony danych osobowych MiGFlug GmbH podanego w nadruku.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że przy wysyłaniu biuletynu informacyjnego dokonujemy oceny zachowań użytkowników. Wysłane e-maile zawierają tzw. web beacony lub piksele śledzące, które reprezentują zapisane na naszej stronie internetowej jednopikselowe pliki graficzne. W celu dokonania oceny łączymy wyżej wymienione dane i sygnały nawigacyjne z Państwa adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem. Informacje te są przechowywane tak długo, jak długo subskrybują Państwo biuletyn informacyjny. Po rezygnacji z subskrypcji dane są przechowywane wyłącznie statystycznie i anonimowo.

Do wysyłania newsletterów korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy usług. W celu zagwarantowania ochrony Państwa danych osobowych została zawarta osobna umowa o przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia z usługodawcą. Obecnie współpracujemy z następującym usługodawcą:
MailChimp
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, Gruzja 30308
Telefon: +1 404 806-5843
E-Mail: legal@mailchimp.com Następujące dane zostaną przesłane do firmy MailChimp
Następujące dane zostaną przesłane do MailChimp:
– Imię, nazwisko, nazwisko
– adres e-mail
– Adres IP
Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności MailChimp, która jest dostępna na stronie https://mailchimp.com/legal/privacy/. MailChimp lub jego firma macierzysta The Rocket Science Group LLC jest certyfikowana zgodnie z Umową o ochronie prywatności między USA a UE i w ten sposób zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych. Aktualny stan certyfikacji można sprawdzić pod następującym linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

XI. Usługi Google

MiGFlug GmbH zawarła z Google umowę o przetwarzanie danych dotyczących zamówień i w pełni realizuje ścisłe wymagania organów ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics.
Ponadto Google podporządkował się Umowie o ochronie prywatności zawartej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi i sam się certyfikował. W rezultacie Google zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa o ochronie danych osobowych. Dalsze informacje można znaleźć w poniższym linku: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000001L5AAI&status=Active

Czcionki Google

Biblioteki skryptów i biblioteki czcionek, takie jak czcionki Google, są wykorzystywane w celu zapewnienia, że zawartość strony internetowej jest wyświetlana prawidłowo i graficznie atrakcyjna dla wszystkich przeglądarek.
Ta strona internetowa korzysta z czcionek (“Czcionki Google”) dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.
Ponadto strona ta wykorzystuje również czcionki (“Font Awesome”) dostawcy Fonticons Inc., 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834 Mo, USA. Aby chronić Twoje dane osobowe, używane czcionki Awesome są udostępniane na naszym własnym serwerze. Nie ma transferu danych do Fonticon Inc..id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Maps

MiGFlug GmbH używa “Google Maps” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników, które nie są gromadzone bez ich zgody (zazwyczaj w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych). Dane te mogą być przetwarzane w USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Analytics

MiGFlug GmbH korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. “(“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej przez użytkowników są z reguły przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Analiza zachowań użytkowników służy zarówno optymalizacji oferty internetowej, jak i optymalizacji reklamy.
W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkowników Google zostanie wcześniej skrócony w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.
Anonimizacja adresów IP jest aktywna na tej stronie internetowej. Na zlecenie MiGFlug GmbH, Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkowników.
Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Oferta ta przypomina jednak użytkownikom, że w takim przypadku mogą oni nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez nich ze strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Alternatywnie do dodatku do przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach przenośnych, proszę kliknąć ten link, aby w przyszłości uniemożliwić Google Analytics zbieranie tych danych w ramach tej strony internetowej.
Dezaktywuj funkcję Google Analytics Tracking.
Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google Analytics wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji “demograficznych” Google Analytics. Pozwala to na generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających stronę internetową. Dane te pochodzą z reklam związanych z zainteresowaniami Google i danych odwiedzających od osób trzecich. Informacje te nie mogą być kojarzone z żadną konkretną osobą. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z tej funkcji, korzystając z preferencji reklamowych na koncie Google lub zrezygnować z gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w poprzednim rozdziale.

Google AdWords i Google Conversion-Tracking

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (“Google”).
W ramach Google AdWords używamy tzw. śledzenia konwersji. Gdy klikniesz na reklamę umieszczoną przez Google, plik cookie jest ustawiany do śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza na komputerze użytkownika. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony tej strony internetowej, a plik cookie nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.
Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zebrane z pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci będą znać całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną znacznikiem konwersji. Jednakże, nie otrzymają oni informacji identyfikujących osobiście użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu poprzez łatwe wyłączenie pliku cookie Google Conversion Tracking w przeglądarce internetowej w zakładce User Preferences. Nie zostaniesz wtedy uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.
MiGFlug GmbH ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji oferty internetowej i reklamy.
Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię, kiedy pliki cookie są ustawione i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptowała pliki cookie w określonych przypadkach lub ogólnie je wykluczała i aktywowała automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

Dynamiczny Remarketing Google

MiGFlug GmbH używa na naszej stronie internetowej “Google Dynamic Remarketing”, usługi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej: “Google”). Google Dynamic Remarketing umożliwia firmie MiGFlug GmbH wyświetlanie naszych reklam po odwiedzeniu naszej strony internetowej, gdy dalej korzystamy z internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w przeglądarce użytkownika, które są wykorzystywane przez Google do rejestrowania i oceny zachowań użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych. W ten sposób Google może określić Państwa wcześniejsze odwiedziny na naszej stronie internetowej. Połączenie danych zebranych w trakcie remarketingu z Państwa danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google, nie odbywa się według Google. Według Google pseudonimizacja jest używana w szczególności do remarketingu.
MiGFlug GmbH wykorzystuje Google Dynamic Remarketing do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do umieszczania istotnych i interesujących reklam dla Państwa, do ulepszania raportów na temat wyników kampanii oraz do uzyskania rzetelnej kalkulacji kosztów reklamy.
Instalacji plików cookie można zapobiec, usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pragniemy zwrócić uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Można również zapobiec zapisywaniu plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową w taki sposób, aby blokowała pliki cookie z domeny “www.googleadservices.com” (https://www.google.de/settings/ads). Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Ponadto można dezaktywować reklamy związane z zainteresowaniami poprzez link http://www.aboutads.info/choices. Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie również usunięte w przypadku usunięcia plików cookie.
Informacje od osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:
Oświadczenie o ochronie prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Statystyki strony internetowej Google: https://services.google.com/sitestats/de.html

Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej używamy “Google Tag Manager”, usługi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej “Google”). Google Tag Manager umożliwia nam, jako marketerom, zarządzanie tagami stron internetowych poprzez interfejs. Narzędzie Google Tag Manager, które implementuje tagi, jest domeną wolną od plików cookie i samo nie gromadzi żadnych danych osobowych. Google Tag Manager uruchamia inne znaczniki, które mogą same gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych informacji. Jeśli dezaktywacja jest dokonywana na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie ona trwała dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych w Google Tag Manager.
Informacje od osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Więcej informacji na temat prywatności można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:
Polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
FAQ Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Warunki korzystania z Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html MiGFlug GmbH wykorzystuje Google Dynamic Remarketing do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do zamieszczania istotnych i interesujących reklam dla Państwa, do poprawy raportów dotyczących efektywności kampanii oraz do uzyskania rzetelnej kalkulacji kosztów reklamy.
Instalacji plików cookie można zapobiec, usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pragniemy zwrócić uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Można również zapobiec zapisywaniu plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową w taki sposób, aby blokowała pliki cookie z domeny “www.googleadservices.com” (https://www.google.de/settings/ads). Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Ponadto można dezaktywować reklamy związane z zainteresowaniami poprzez link http://www.aboutads.info/choices . Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte również w przypadku usunięcia plików cookie.
Informacje od osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, opcji ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:
Oświadczenie o ochronie prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
Statystyki strony internetowej Google: https://services.google.com/sitestats/de.html

Korzystanie z Google +1

Przycisk Google +1 umożliwia publikowanie informacji na całym świecie. Przycisk Google +1 daje Tobie i innym użytkownikom spersonalizowaną treść od Google i jego partnerów. Google przechowuje zarówno informacje, które podałeś +1 dla danej pozycji, jak i informacje o stronie, którą oglądałeś po kliknięciu +1. Twój +1 może pojawić się jako wskazówka wraz z nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub profil Google, lub gdzie indziej na stronach internetowych i w reklamach w Internecie.
Google zapisuje informacje o Twojej aktywności +1 w celu ulepszenia usług Google dla Ciebie i innych osób.
Aby korzystać z przycisku Google +1, musisz mieć globalnie widoczny, publiczny profil Google, który zawiera co najmniej nazwę, którą wybrałeś dla profilu. Nazwa ta jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę używaną podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub posiadają inne informacje identyfikacyjne dotyczące Ciebie.
Oprócz zastosowań opisanych powyżej, podane przez użytkownika informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony prywatności Google (http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/). Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności użytkowników +1 lub udostępniać te statystyki użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub podmioty powiązane.

Youtube

Ta witryna korzysta z wtyczek witryny YouTube obsługiwanej przez Google. Strona jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
Jeżeli użytkownik odwiedza strony wyposażone w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Poinformuje to serwer YouTube, którą stronę witryny odwiedziłeś.
Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, pozwalasz, aby YouTube przypisał Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.
Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji moich ofert online.
Dalsze informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

XII. Funkcje Shariff Sharing dla przycisków dzielenia się informacjami za pomocją serwisów społecznościowych

MiGFlug GmbH używa bezpiecznych przycisków “Shariff”. “Shariff” został opracowany w celu zapewnienia większej prywatności w sieci i zastąpienia zwykłych przycisków “Share” w sieciach społecznościowych. Nie jest to przeglądarka użytkownika, lecz serwer, na którym znajduje się ta usługa online, który nawiązuje połączenie z serwerem danej platformy mediów społecznościowych i zapytań, np. o liczbę kontaktów itp. Użytkownik pozostaje anonimowy.

XIV. Usługi Facebook

Facebook podpisał i certyfikował umowę o ochronie prywatności pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. W rezultacie Facebook zobowiązuje się do przestrzegania norm i przepisów europejskiego prawa ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w następującym wpisie: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Informacje od osób trzecich: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat praktyk w zakresie ochrony prywatności osób trzecich można znaleźć na stronie internetowej Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy.

Wtyczki Facebook (Przycisk Like)

Ta strona korzysta z wtyczek społecznościowych (“Plugins”) portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (“Facebook”). Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo Facebooka (białe “f” na niebieskim kafelku, terminach “jak”, “jak” lub “kciuki w górę”) lub po dodatku “Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Gdy użytkownik wejdzie na stronę internetową tej oferty, która zawiera taką wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki i przez nią integrowana ze stroną internetową. MiGFlug GmbH nie ma zatem żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tej wtyczki i dlatego informuje użytkownika zgodnie z jego poziomem wiedzy:
Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę oferty. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować wizytę do swojego konta na Facebooku. Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, np. klikając przycisk “Lubię to” lub dodając komentarz, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika do Facebooka i tam zapisywane. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, Facebook może jeszcze odnaleźć swój adres IP i zapisać go.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników można znaleźć w informacjach Facebook dotyczących ochrony danych osobowych: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane na jego temat za pośrednictwem tej oferty i łączył je ze swoimi danymi członkowskimi zapisanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed wejściem na stronę internetową. Dalsze ustawienia i zastrzeżenia co do wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ramach ustawień profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Facebook Pixel

MiGFlug GmbH używa na swojej stronie internetowej “Facebook Pixel”, serwisu Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (zwanego dalej: “Facebook”). Facebook Pixel umożliwia Facebookowi wyświetlanie reklam MiGFlug GmbH na Facebooku, tak zwanych “reklam na Facebooku”, tylko użytkownikom Facebooka, którzy odwiedzili naszą stronę internetową, w szczególności tym, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub niektórymi tematami lub produktami. Piksele na Facebooku umożliwiają sprawdzenie, czy użytkownik został przekierowany na naszą stronę internetową po kliknięciu na nasze reklamy na Facebooku. Facebook Pixel używa między innymi plików cookie, tzn. małych plików tekstowych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku za pomocą swojego konta użytkownika, wizyta w naszym serwisie internetowym jest odnotowywana na Twoim koncie użytkownika. Zebrane o Tobie dane są anonimowe dla MiGFlug GmbH i nie dostarczają nam żadnych informacji o tożsamości użytkownika. Dane te mogą być jednak łączone z Facebooka z Państwa kontem użytkownika. MiGFlug GmbH nie ma wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Facebook poprzez wykorzystanie pikseli Facebooka. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej części naszej strony internetowej lub kliknął na reklamę od nas. Jeśli posiadasz konto użytkownika na Facebooku i jesteś zarejestrowany, Facebook może przyporządkować wizytę do Twojego konta użytkownika. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany na Facebooku lub nie jesteś zalogowany, Facebook może znać i przechowywać Twój adres IP i inne informacje identyfikacyjne, jeśli takie istnieją.
Wykorzystujemy piksele Facebooka do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do umieszczania istotnych i interesujących reklam na Facebooku, a tym samym do ulepszania naszej oferty, zwiększania jej atrakcyjności dla użytkownika i unikania irytujących reklam. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez zewnętrznego dostawcę.
Możesz sprzeciwić się wyżej wymienionej kolekcji przez Facebook Pixel i wykorzystaniu Twoich danych do wyświetlania reklam na Facebooku. W ramach Facebooka na stronie internetowej Facebooka mogą Państwo ustawić, jakie rodzaje reklam są Państwu wyświetlane na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Ponadto za pośrednictwem następujących stron internetowych można wyłączyć pliki cookie, które są wykorzystywane do pomiaru zakresu i celów reklamowych:
http://optout.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że to ustawienie zostanie również usunięte w przypadku usunięcia plików cookie.
Informacje o pikselach na Facebooku można znaleźć na następującej stronie internetowej Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
Kliknij na przycisk/link poniżej, aby wyłączyć śledzenie pikseli na Facebooku. Nie pozwól, aby Facebook Pixel mnie śledził mnie.

Facebook Custom Audiences

MiGFlug GmbH używa na swojej stronie internetowej “Facebook Custom Audiences”, narzędzia remarketingowego firmy Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA (zwanego dalej “Facebook”). Facebook Custom Audiences umożliwia MiGFlug GmbH wyświetlanie reklam związanych z zainteresowaniami, tak zwanych “reklam na Facebooku”, odwiedzającym naszą stronę internetową w kontekście wizyty w sieci społecznościowej Facebook lub w kontekście wizyty na innych stronach internetowych, które korzystają również z Facebook Custom Audiences. Korzystając z usługi “Facebook Custom Audiences”, Państwa przeglądarka internetowa automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zgromadzonych przez Facebook w ramach korzystania z serwisu Facebook Custom Audiences. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej części naszej strony internetowej lub kliknął na reklamę od nas. Jeśli posiadasz konto użytkownika na Facebooku i jesteś zarejestrowany, Facebook może przyporządkować wizytę do Twojego konta użytkownika. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany na Facebooku lub nie jesteś zalogowany, Facebook może poznać i zapisać Twój adres IP i inne informacje identyfikacyjne, jeśli takie istnieją.
Wykorzystujemy Facebook Custom Audiences do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do umieszczania reklam, które są istotne i interesujące dla Ciebie, dzięki czemu ulepszamy naszą ofertę i czynimy ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Jest to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez zewnętrznego dostawcę.
Dezaktywacja odbiorców niestandardowych na Facebooku jest możliwa dla zalogowanych użytkowników pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Ponadto można wyłączyć pliki cookie, które są wykorzystywane do pomiaru zakresu i celów reklamowych, za pośrednictwem następujących stron internetowych:
http://optout.networkadvertising.org/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie również usunięte w przypadku usunięcia plików cookie.

Instagram

W ramach naszej oferty online, funkcje i zawartość usługi Instagram, oferowanej przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, mogą być zintegrowane. Może to obejmować, na przykład, treści takie jak zdjęcia, filmy wideo lub teksty i przyciski, z którymi użytkownicy mogą udostępniać treści z tej oferty online w Instagram. Jeśli użytkownicy są członkami platformy Instagram, Instagram może przypisać wywołanie powyższych treści i funkcji do profilu użytkownika tam. Polityka prywatności Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

XV. Korzystanie z Twitter’a

MiGFlug GmbH korzysta z funkcji serwisu Twitter na swojej stronie internetowej. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Korzystając z Twittera i funkcji “Re-Tweet”, strony internetowe, które odwiedzasz, są połączone z Twoim kontem na Twitterze i podane do wiadomości innych użytkowników. Dane takie jak adres IP, typ przeglądarki, odwiedzane domeny, odwiedzane strony, operator telefonii komórkowej, identyfikatory urządzeń i aplikacji oraz wyszukiwane terminy są przesyłane do Twittera.
Zwracamy uwagę, że MiGFlug GmbH, jako oferent stron, nie jest świadoma treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez Twittera. Ze względu na ciągłą aktualizację polityki prywatności Twittera odsyłamy do najnowszej wersji na stronie internetowej (http://twitter.com/privacy).
Ustawienia ochrony danych osobowych na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem http://twitter.com/account/settings. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z privacy@twitter.com.

XVI. Korzystanie z Pinterest’u

MiGFlug GmbH używa przycisku “Pin it” w sieci społecznościowej Pinterest, którą obsługuje Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA (zwanej dalej “Pinterest”). Włączając przycisk “Pin it”, Pinterest otrzymuje informacje o tym, że użytkownik wszedł na odpowiednią stronę naszej strony internetowej. Jeśli jesteś zalogowany w Pinterest, Pinterest może przypisać wizytę do Twojego konta Pinterest. Dane przesłane przez kliknięcie przycisku “Pin it” są zapisywane przez Pinterest. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z konta Pinterest przed kliknięciem przycisku “Pin it”. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Pinterest, jak również Państwa prawa i ustawienia w celu ochrony prywatności, znajdą Państwo w polityce prywatności Pinterest: http://pinterest.com/about/privacy/.

XVII. Korzystanie z LinkedIn

MiGFlug GmbH wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostanie poinformowany, że odwiedziłeś naszą stronę internetową z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz na przycisk “Poleć” LinkedIn i jesteś zalogowany na swoje konto LinkedIn, LinkedIn będzie mógł powiązać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej z Tobą i Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca stron internetowych nie znamy treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XVIII. Korzystanie z Xing

Nasza strona korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej z naszych stron, która zawiera funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, dane osobowe nie są w ten sposób przechowywane. W szczególności nie są zapisywane adresy IP ani oceniane zachowania użytkowników. Dalsze informacje na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w Polityce Prywatności XING: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

XIX. Wycofanie, zmiany, poprawki i aktualizacje

Użytkownik ma prawo, na żądanie i nieodpłatnie, do uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do poprawienia błędnych danych, zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie jest to sprzeczne z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych. Użytkownik może wysłać zapytanie drogą nieformalnego powiadomienia pocztą elektroniczną lub pocztą do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych MiGFlug GmbH.

XX. Zmiana przepisów o ochronie danych osobowych

MiGFlug GmbH zastrzega sobie prawo do okresowego dostosowywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych tak, aby zawsze odpowiadało ono aktualnym wymogom prawnym lub w celu wprowadzenia zmian do naszych usług w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Państwa ponowna wizyta będzie zatem podlegać nowej deklaracji o ochronie danych osobowych.